ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 2021-01-01

1 . Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στο Megabay .

Η Megabay («εμάς», «εμείς» ή «μας») λειτουργεί https://www.megabay.eu (εφεξής «Υπηρεσία» ).

Η Πολιτική Απορρήτου μας διέπει την επίσκεψή σας στη διεύθυνση https://www.megabay.eu και εξηγεί πώς συλλέγουμε, προστατεύουμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αποδέχεστε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις μας ( “Όροι” ) διέπουν όλη τη χρήση της Υπηρεσίας μας και μαζί με την Πολιτική Απορρήτου αποτελεί τη συμφωνία σας με εμάς ( “συμφωνία” ).

2 . Ορισμοί

SERVICE σημαίνει τον https://www.megabay.eu ιστότοπο που διαχειρίζεται η Megabay .

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ σημαίνει δεδομένα σχετικά με ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτά και άλλες πληροφορίες είτε στην κατοχή μας είτε πιθανόν να τεθούν στην κατοχή μας).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή υπηρεσίας (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

Τα COOKIES είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας (υπολογιστής ή κινητή συσκευή).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού είτε από κοινού με άλλα άτομα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, είμαστε Ελεγκτής Δεδομένων των δεδομένων σας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ή ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του Ελεγκτή Δεδομένων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διαφόρων παρόχων υπηρεσιών, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

DATA SUBJECT είναι κάθε ζωντανό άτομο που αποτελεί αντικείμενο προσωπικών δεδομένων.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας. Ο Χρήστης αντιστοιχεί στο Υποκείμενο Δεδομένων, το οποίο είναι το αντικείμενο Προσωπικών Δεδομένων.

3 . Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας σε εσάς.

4 . Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την ταυτοποίησή σας ( “Προσωπικά Δεδομένα” ). Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

0.1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

0.2. Ονομα και επίθετο

0.3. Τηλεφωνικό νούμερο

0.4. Διεύθυνση, χώρα, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη

0,5. Δεδομένα cookie και χρήσης

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής.

Δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω οποιασδήποτε συσκευής ( “Δεδομένα χρήσης” ).

Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), τύπος προγράμματος περιήγησης, έκδοση προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικός αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία με μια συσκευή, αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, η διεύθυνση IP της συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, μοναδική συσκευή αναγνωριστικά και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Δεδομένα τοποθεσίας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, εάν μας δώσετε την άδεια ( “Δεδομένα τοποθεσίας” ). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να παρέχουμε δυνατότητες της Υπηρεσίας μας, για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε την Υπηρεσία μας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.

Δεδομένα cookie παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στην Υπηρεσία μας και διατηρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα cookie είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookie αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης χρησιμοποιούνται επίσης, όπως φάροι, ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας.

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookie ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε cookie, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

0.1. Cookies Συνεδρίας: Χρησιμοποιούμε Cookies Συνεδρίας για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.

0.2. Cookies προτιμήσεων: Χρησιμοποιούμε Cookies προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις διάφορες ρυθμίσεις.

0.3. Cookies ασφαλείας: Χρησιμοποιούμε Cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

0.4. Cookies διαφήμισης: Τα Cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που μπορεί να σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Άλλα δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, στοιχεία διαβατηρίου, υπηκοότητα, εγγραφή στον τόπο κατοικίας και πραγματική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (εργασία, κινητό), λεπτομέρειες εγγράφων σχετικά με την εκπαίδευση, τα προσόντα, την επαγγελματική κατάρτιση, τις συμβάσεις εργασίας, τις συμφωνίες NDA , τις πληροφορίες σχετικά με τα μπόνους και τις αποζημιώσεις, τις πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση, τα μέλη της οικογένειας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (ή άλλος αριθμός φορολογούμενου), την τοποθεσία του γραφείου και άλλα δεδομένα.

5 . Χρήση δεδομένων

Η Megabay χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:

0.1. να παρέχουμε και να διατηρούμε την Υπηρεσία μας.

0.2. να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην Υπηρεσία μας.

0.3. να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας όταν το επιλέξετε.

0.4. να παρέχει υποστήριξη πελατών ·

0,5. να συλλέξουμε ανάλυση ή πολύτιμες πληροφορίες, ώστε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας.

0.6. για την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

0.7. τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων ·

0,8. να εκπληρώσει οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο το παρέχετε ·

0,9. να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να επιβάλουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από οποιεσδήποτε συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης και της είσπραξης ·

0.10. για να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας και / ή τη συνδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων λήξης και ανανέωσης, των οδηγιών μέσω email κ.λπ.

0.11. να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε παρόμοια με αυτά για τα οποία έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λάβετε τέτοιες πληροφορίες.

0.12. με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να περιγράψουμε όταν παρέχετε τις πληροφορίες.

0.13. για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας.

6 . Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Θα διατηρήσουμε επίσης τα δεδομένα χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

7 . Μεταφορά δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταφερθούν σε – και να διατηρηθούν σε – υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

Εάν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, λάβετε υπόψη ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ακολουθούμενη από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν τη μεταφορά.

Η Megabay θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του τα δεδομένα σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

8 . Αποκάλυψη δεδομένων

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε ή παρέχετε:

0.1. Γνωστοποίηση για την επιβολή του νόμου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές.

0.2. Επαγγελματική συναλλαγή.

Εάν εμείς ή οι θυγατρικές μας συμμετέχουμε σε συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν.

0.3. Άλλες περιπτώσεις. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας επίσης:

0.3.1. στις θυγατρικές και τις θυγατρικές μας

0.3.2. σε εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη της επιχείρησής μας.

0.3.3. να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο το παρέχετε ·

0.3.4. με σκοπό να συμπεριληφθεί το λογότυπο της εταιρείας σας στον ιστότοπό μας.

0.3.5. για οποιονδήποτε άλλο σκοπό αποκαλύπτεται από εμάς όταν παρέχετε τις πληροφορίες ·

0.3.6. με τη συγκατάθεσή σας σε άλλες περιπτώσεις.

0.3.7. εάν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Εταιρείας, των πελατών μας ή άλλων.

9 . Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά του.

10 . Τα δικαιώματά σας προστασίας δεδομένων βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR)

Εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων, τα οποία καλύπτονται από τον GDPR.

Στόχος μας είναι να λάβουμε εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψουμε να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε για εσάς και αν θέλετε να διαγραφούν από τα συστήματά μας, στείλτε μας email στο  .

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

0.1. το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς ·

0.2. το δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

0.3. το δικαίωμα αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

0.4. το δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

0,5. το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων σε δομημένη, αναγνώσιμη από μηχανή και συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή.

0.6. το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όπου στηριζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορούμε να παρέχουμε Υπηρεσία χωρίς κάποια απαραίτητα δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

11 . Τα Δικαιώματά σας Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Καλιφόρνια (CalOPPA)

Το CalOPPA είναι ο πρώτος κρατικός νόμος στο έθνος που απαιτεί εμπορικούς ιστότοπους και διαδικτυακές υπηρεσίες για δημοσίευση πολιτικής απορρήτου. Η εμβέλεια του νόμου εκτείνεται πολύ πέρα ​​από την Καλιφόρνια για να απαιτήσει από ένα άτομο ή εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες (και κατανοητό τον κόσμο) που διαχειρίζεται ιστότοπους που συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από καταναλωτές της Καλιφόρνια για να δημοσιεύσει μια εμφανή πολιτική απορρήτου στον ιστότοπό της, στην οποία να αναφέρονται ακριβώς οι πληροφορίες που συλλέγονται και αυτές άτομα με τα οποία κοινοποιείται και να συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.

Σύμφωνα με την CalOPPA συμφωνούμε στα ακόλουθα:

0.1. οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας ανώνυμα.

0.2. Ο σύνδεσμος Πολιτική απορρήτου μας περιλαμβάνει τη λέξη «Απόρρητο» και μπορεί εύκολα να βρεθεί στην αρχική σελίδα του ιστότοπού μας.

0.3. Οι χρήστες θα ειδοποιηθούν για τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου στη σελίδα Πολιτικής απορρήτου.

0.4. οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία στέλνοντας ένα email στο  .

Η πολιτική μας σχετικά με τα σήματα “Μην παρακολουθείτε”:

Τιμούμε τα μηνύματα “Μην παρακολουθείτε” και δεν παρακολουθούμε, φυτεύουμε cookie ή χρησιμοποιούμε διαφημίσεις όταν υπάρχει μηχανισμός προγράμματος περιήγησης “Μην παρακολουθείτε”. Το Do Not Track είναι μια προτίμηση που μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web για να ενημερώσετε ιστότοπους που δεν θέλετε να παρακολουθείτε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Μην παρακολουθείτε” μεταβαίνοντας στη σελίδα “Προτιμήσεις” ή “Ρυθμίσεις” του προγράμματος περιήγησης ιστού.

12 . Τα Δικαιώματά σας Προστασίας Δεδομένων βάσει του Νόμου περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA)

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, έχετε το δικαίωμα να μάθετε ποια δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, ζητήστε να διαγράψετε τα δεδομένα σας και να μην τα πουλήσετε (να τα μοιραστείτε). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε συγκεκριμένα αιτήματα και να μας ρωτήσετε:

0.1. Τι προσωπικές πληροφορίες έχουμε για εσάς. Εάν υποβάλετε αυτό το αίτημα, θα σας επιστρέψουμε:

0.0.1. Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς.

0.0.2. Οι κατηγορίες πηγών από τις οποίες συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

0.0.3. Ο επαγγελματικός ή εμπορικός σκοπός για τη συλλογή ή πώληση των προσωπικών σας στοιχείων.

0.0.4. Οι κατηγορίες τρίτων με τους οποίους κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία.

0.0.5. Τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει για εσάς.

0.0.6. Μια λίστα κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε πουλήσει, μαζί με την κατηγορία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας στην οποία πωλήσαμε. Εάν δεν έχουμε πουλήσει τα προσωπικά σας στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε για αυτό το γεγονός.

0.0.7. Μια λίστα κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε αποκαλύψει για επιχειρηματικό σκοπό, μαζί με την κατηγορία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας με την οποία μοιραστήκαμε.

Λάβετε υπόψη ότι έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες έως και δύο φορές σε κυλιόμενη περίοδο δώδεκα μηνών. Όταν υποβάλλετε αυτό το αίτημα, οι πληροφορίες που παρέχονται ενδέχεται να περιορίζονται στα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για εσάς τους προηγούμενους 12 μήνες.

0.2. Για να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν υποβάλετε αυτό το αίτημα, θα διαγράψουμε τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς από την ημερομηνία του αιτήματός σας από τα αρχεία μας και θα κατευθύνουμε τους παρόχους υπηρεσιών να κάνουν το ίδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαγραφή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της απο-αναγνώρισης των πληροφοριών. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν τη λειτουργία των προσωπικών σας στοιχείων.

0.3. Για να σταματήσετε να πωλείτε τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν πουλάμε τα προσωπικά σας στοιχεία για χρηματική αντιπαροχή. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μεταφορά προσωπικών πληροφοριών σε τρίτο μέρος, ή εντός της οικογένειας των εταιρειών μας, χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα μπορεί να θεωρηθεί «πώληση» βάσει του νόμου της Καλιφόρνια. Είστε ο μόνος κάτοχος των Προσωπικών σας Δεδομένων και μπορείτε να ζητήσετε αποκάλυψη ή διαγραφή ανά πάσα στιγμή.

Εάν υποβάλετε αίτημα για διακοπή της πώλησης των προσωπικών σας στοιχείων, θα σταματήσουμε να κάνουμε τέτοιες μεταφορές.

Λάβετε υπόψη ότι, εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να σταματήσουμε την πώληση των δεδομένων σας, ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία σας μαζί μας και ενδέχεται να μην μπορείτε να συμμετάσχετε σε ορισμένα προγράμματα ή υπηρεσίες συνδρομής που απαιτούν τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Σε καμία περίπτωση, δεν θα κάνουμε διακρίσεις σε βάρος σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων στην Καλιφόρνια που περιγράφονται παραπάνω, στείλτε τα αιτήματά σας μέσω email:  .

Τα δικαιώματά σας προστασίας δεδομένων, που περιγράφονται παραπάνω, καλύπτονται από το CCPA, συντομότερο για τον Νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών στην Καλιφόρνια. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Νομοθετικής Πληροφορίας της Καλιφόρνια. Το CCPA τέθηκε σε ισχύ την 01/01/2020.

13 . Πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να απασχολούμε τρίτες εταιρείες και ιδιώτες για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας ( «Πάροχοι Υπηρεσιών» ), να παρέχουμε Υπηρεσία εκ μέρους μας, να εκτελούμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να μας βοηθάμε στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες εκ μέρους μας και υποχρεούνται να μην το αποκαλύψουν ή να το χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

14 . Ανάλυση

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας.

15 . Εργαλεία CI / CD

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης της υπηρεσίας μας.

16 . Διαφήμιση

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να σας δείξουμε διαφημίσεις για να βοηθήσετε στην υποστήριξη και τη συντήρηση της υπηρεσίας μας.

17 . Συμπεριφορικό επαναληπτικό μάρκετινγκ

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημίζουμε σε τρίτους ιστότοπους σε εσάς αφού επισκεφθήκατε την Υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων βάσει των προηγούμενων επισκέψεών σας στην Υπηρεσία μας.

18 . Πληρωμές

Ενδέχεται να παρέχουμε προϊόντα και / ή υπηρεσίες επί πληρωμή εντός της Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για επεξεργασία πληρωμών (π.χ. επεξεργαστές πληρωμών).

Δεν θα αποθηκεύσουμε ούτε θα συλλέξουμε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται απευθείας στους τρίτους επεξεργαστές πληρωμών των οποίων η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων διέπεται από την Πολιτική απορρήτου τους. Αυτοί οι επεξεργαστές πληρωμών συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζει το PCI-DSS, όπως διαχειρίζεται το Συμβούλιο Προτύπων Ασφάλειας PCI, το οποίο είναι μια κοινή προσπάθεια εμπορικών σημάτων όπως Visa, Mastercard, American Express και Discover. Οι απαιτήσεις PCI-DSS συμβάλλουν στον ασφαλή χειρισμό των πληροφοριών πληρωμής.

19 . Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούμε από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ανατρέξετε στην Πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τρίτων ιστότοπων ή υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, η περιγραφόμενη πολιτική απορρήτου έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το PolicyMaker.io , ένα δωρεάν εργαλείο που βοηθά στη δημιουργία νομικών εγγράφων υψηλής ποιότητας. Το πρόγραμμα δημιουργίας πολιτικών απορρήτου του PolicyMaker είναι ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο για τη δημιουργία μιας πολιτικής απορρήτου για ιστολόγιο , ιστότοπο, κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου ή εφαρμογή για κινητά.

20 . Παιδικό απόρρητο

Οι Υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των 18 ετών ( «Παιδί» ή «Παιδιά» ).

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν αντιληφθείτε ότι ένα παιδί μας παρείχε προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από Παιδιά χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.

21 . Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά καιρούς. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email και / ή προειδοποιητικής ειδοποίησης στην Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα ενημερώσετε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην κορυφή αυτής της Πολιτικής απορρήτου

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

22 . Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email:  .

Αυτή η Πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε για το https://www.megabay.eu από το PolicyMaker.io στις 2021-01-01 .

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Follow Us

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ασφαλούς σελίδας χρέωσης στο PayPal η Stripe

Subscribe to our list

Don't worry, we don't spam

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.megabay.eu.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Megabay
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0